Sprawozdawczość

Każdy pracodawca co roku musi wysyłać do GUS różne rodzaje sprawozdań. Na ogół mowa o czymś takim, jak druki PL1, ankieta o warunkach pracy Z 10, a także różne inne, najczęściej związane z takimi zakresami danych:

  1. Warunkami zatrudnienia
  2. Tendencjami panującymi na rynku pracy
  3. Trendami w gospodarce
  4. Tendencjami inwestycyjnymi

GUS sprawdza również sprawy związane z BHP, kwestie związane z wypłatami i ogólnie wszystkim, co występuje na linii szef – pracownik.

Opolskie na szczycie

Istotną pozycję w badaniu trendów a także przyczyn ich powstawania, lub też prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii może się pochwalić – wg danych statystycznych jest tu najmniej wypadków w pracy. To nic niezwykłego, bo województwo Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, na dodatek nie jest mocno uprzemysłowione. Jest to prawda, jednak nie w stosunku do danych statystycznych, gdyż te liczone są w przeliczeniu na 1000 pracujących.

Mała wypadkowość w opolskiem – za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu z pewnością są to żwawe działania OIP Opole, między innymi:

  • Programy prewencyjne
  • Kursy dla właścicieli firm
  • Surowe działania kontrolne kończące się wystąpieniami i mandatami

Ta ostatnia sprawa na powyższej liście to nic przyjemnego, lecz w tym miejscu można zauważyć, że każda jedna kontrola z OIP Opole przynosi w jakiś pośredni sposób skutek – bardziej bezpiecznej pracy i zatrudnienia.

Kolejna przyczyna, to większa świadomość pracodawców – dzięki dostępowi do Internetu sprawdzają, jakie ciążą na nich obowiązki w zakresie BHP i Prawa Pracy, dzięki różnym webowym narzędziom mogą też wiele sobie sami zdziałać z obszaru BHP. Wychodzi na to, że nie potrzeba już wkładać tak wiele wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się cokolwiek o bezpiecznej pracy.

Wreszcie trzecia przyczyna niewielkiej liczby wypadków, to sami pracownicy. Na terenie opolskiego jest znaczna fala wyjazdów za granicę z nadzieją znalezienia lepszej pracy.Zarazem ludzie po powrocie do kraju sami nie godzą się na zatrudnienie w firmach nie znających wymogów bezpiecznej pracy i niechętnie przystają na zarobek uzyskiwany w niesprzyjających warunkach.

Jak zdyscyplinować pracownika

W dużej liczbie firm pracuje wielu solidnych pracowników. Niestety, można również trafić na takich, którzy wyrażają swoją postawą i zachowaniem lekceważący stosunek do pracy i obowiązujących w niej zasad. Czy istnieją jakiekolwiek sprawdzone sposoby na to, aby zdyscyplinować niesolidnego pracownika, który nie dba o bezpieczeństwo swoich i innych, łamiąc przy tym przepisy BHP? Postanowiliśmy zadać to pytanie firmie, zawodowo oferującej usługi BHP w Opolu. Prezentujemy odpowiedź, jaką od niej uzyskaliśmy.

„Oczywiście istnieje kilka sposobów na to, aby pracodawca mógł ukarać niesubordynację swojego pracownika, która może zagrażać bezpieczeństwu jego i innych osób. Pierwszym sposobem, najprostszym do wykonania, będzie udzielenie nagany takiej osobie. Powinna mieć ona charakter formalny i być wręczona w formie pisemnej. Kopia takiej nagany powinna również być umieszczona w aktach pracowniczych. My, świadcząc profesjonalne usługi BHP Opole, również prowadzimy szkolenia dla kierownictwa firm. W ich trakcie omawiamy wszelkie dostępne i zgodne z prawem narzędzia do karania pracowników, jeżeli jest to podyktowane ich zachowaniem. Jeżeli takie sytuacje nadal będą się powtarzać, to nie pozostaje nic innego, jak tylko ostrzejsza rozmowa z pracownikiem. Brak poprawy może skutkować nawet natychmiastowym zwolnieniem dyscyplinarnym, pozbawiającym go prawa do odprawy.”

Na całe szczęście, jak dowiedzieliśmy się pod koniec tej rozmowy, coraz rzadziej dochodzi do przypadków, w których pracownicy łamaliby przepisy BHP świadomie. Zazwyczaj, po zwróceniu uwagi zmieniają oni swoje zachowanie, dostosowując go do reguł i norm panujących w danej firmie. Pomagają w tym usługi i szkolenia BHP Opole, które organizując obrazowe szkolenia, ułatwiają przyswojenie wiedzy.

Szkolenia z BHP a zagrożenie

Każdy pracujący człowiek musi mieć w pamięci, że wypadki chodzą po ludziach.

19 szkolenia bhp

Obojętne czy nasza robota polega na pisaniu informacji w gazetach czy budowaniu budynków. Ryzyko zrobienia sobie krzywdy istnieje w każdej sytuacji oraz w większości o tym nie pamiętamy.

Continue reading

Ciekawe kursy BHP – w zasięgu ręki!

Schemat dotyczący szkoleń BHP lub ewentualnie kursów z zakresu Prawa Pracy to dla wielu osób monotonność oraz pewnego rodzaju konieczność.

Jak zaciekawić szkoleniem 5Każdy pracobiorca lub student ma obowiązek odbyć takie kursy. To tyczy się również bezrobotnych, którzy ubiegają się o zatrudnienie. Continue reading