Jak zdyscyplinować pracownika

W dużej liczbie firm pracuje wielu solidnych pracowników. Niestety, można również trafić na takich, którzy wyrażają swoją postawą i zachowaniem lekceważący stosunek do pracy i obowiązujących w niej zasad. Czy istnieją jakiekolwiek sprawdzone sposoby na to, aby zdyscyplinować niesolidnego pracownika, który nie dba o bezpieczeństwo swoich i innych, łamiąc przy tym przepisy BHP? Postanowiliśmy zadać to pytanie firmie, zawodowo oferującej usługi BHP w Opolu. Prezentujemy odpowiedź, jaką od niej uzyskaliśmy.

„Oczywiście istnieje kilka sposobów na to, aby pracodawca mógł ukarać niesubordynację swojego pracownika, która może zagrażać bezpieczeństwu jego i innych osób. Pierwszym sposobem, najprostszym do wykonania, będzie udzielenie nagany takiej osobie. Powinna mieć ona charakter formalny i być wręczona w formie pisemnej. Kopia takiej nagany powinna również być umieszczona w aktach pracowniczych. My, świadcząc profesjonalne usługi BHP Opole, również prowadzimy szkolenia dla kierownictwa firm. W ich trakcie omawiamy wszelkie dostępne i zgodne z prawem narzędzia do karania pracowników, jeżeli jest to podyktowane ich zachowaniem. Jeżeli takie sytuacje nadal będą się powtarzać, to nie pozostaje nic innego, jak tylko ostrzejsza rozmowa z pracownikiem. Brak poprawy może skutkować nawet natychmiastowym zwolnieniem dyscyplinarnym, pozbawiającym go prawa do odprawy.”

Na całe szczęście, jak dowiedzieliśmy się pod koniec tej rozmowy, coraz rzadziej dochodzi do przypadków, w których pracownicy łamaliby przepisy BHP świadomie. Zazwyczaj, po zwróceniu uwagi zmieniają oni swoje zachowanie, dostosowując go do reguł i norm panujących w danej firmie. Pomagają w tym usługi i szkolenia BHP Opole, które organizując obrazowe szkolenia, ułatwiają przyswojenie wiedzy.

Otagowany , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.